Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Členovia katedry

Vedúci katedry: Knapková Miroslava, Ing., Mgr., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Martinkovičová Miriam, doc.,PhDr., PhD.
Tajomník katedry: Kollár Ján, Ing., PhD.
Sekretárka: Martinkovičová Mária

Interní členovia katedry:
Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Hronec Martin, doc., Ing., PhD.
Kika Marián, PhDr., PhD.
Knapková Miroslava, Ing., Mgr., PhD.
Kollár Ján, Ing., PhD.
Kuráková Ivana, Ing., PhD.
Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Marasová Jana, doc. Ing.,PhD.
Martinkovičová Miriam, doc.,PhDr., PhD.
Mazúrová Barbora, Ing., PhD.
Orságová Katarína, Ing., PhD.
Pacalajová Nikola, Mgr., PhD.
Považanová Mariana, Ing. PhD.
Seberíni Andrea, PhDr., Ph.D.
Šuplata Marián, doc., PhDr., PhD
Vallušová Anna, Ing. PhD.

Doktorandi:

Externí spolupracovníci:

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111