Ekonomická fakulta
Úvod > Departments >

Department of Finance and Accounting

Katedra financií a účtovníctva je gestorským pracoviskom študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie v bakalárskom a inžinierskom stupni v dennej a externej forme štúdia. V inžinierskom štúdiu (vrátane anglickej verzie Finance, banking and investment) ponúka zamerania finančný manažment, bankovníctvo, účtovníctvo, medzinárodné financie, finančné riadenie a európsky priestor vo francúzskom jazyku. Katedra je školiacim miestom doktorandského štúdia v študijnom programe Financie.
- Názory úspešných absolventov na študijný program FBI
- Názory študentov a prezentácia študijného programu FBI

Vedúci katedry: Musa Hussam, prof., Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Stašová Jana, Ing., PhD.
Tajomník katedry: Grofčíková Janka, Ing., PhD.
Sekretárka: Veselovská Ľuba

Adresa: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048/446 63 12, 048/415 47 62
Fax: 048/446 66 66

E-mail: luba.veselovska-

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111