Ekonomická fakulta
Úvod > Departments >

Department of Language Communication in Business

Katedra zabezpečuje výučbu cudzieho odborného jazyka zameraného na ekonomickú oblasť. Aj keď katedra nemá vlastný študijný program, svojou ponukou cudzích jazykov vo významnej miere dopĺňa štúdium všetkých odborov na fakulte. Na výber ponúka päť cudzích jazykov – anglický, nemecký, ruský a francúzsky. V ponuke katedry je aj slovenský jazyk pre cudzincov.

Vedúci katedry: Spišiaková Mária, PhDr., PhD. - anglický jazyk
Zástupca vedúceho katedry: Krešáková Viera, Mgr., PhD. - nemecký jazyk, ruský jazyk
Tajomník katedry: Škvareninová Dagmar, Mgr., PhD. - anglický jazyk, slovenčina pre cudzincov
Sekretárka: Nemcová Beata, Ing.

Adresa: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048 / 446 25 12
Fax:

E-mail: maria.spisiakova-

Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111