Ekonomická fakulta
Úvod > Departments >

Department of Public Economics and Regional Development

KATEDRA VEREJNEJ EKONOMIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA (KVEaRR) je pedagogickým a vedecko-výskumným pracoviskom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vznikla spojením Katedry regionálneho rozvoja a verejnej správy a Katedry verejnej ekonomiky od 1. 9. 2011. Skladá sa z dvoch oddelení – Oddelenie verejnej ekonomiky a Oddelenie regionálneho rozvoja a verejnej správy.

Vedúci katedry: Vitálišová Katarína, doc., Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
Tajomník katedry: Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Sekretárka: Martinkovičová Mária
Vedúci oddelení:
Sýkorová Katarína, Ing., PhD., vedúca oddelenia regionálneho rozvoja a verejnej správy
Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD., vedúca oddelenia verejnej ekonomiky

Adresa: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048/446 2312
Fax:

E-mail: maria.martinkovicova-

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111