Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Corporate Economics and Management >

Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.

Oddelenie: Marketingu a manažmentu
Vedecko pedagogická charakteristika: Dado_Wos.xls
VPCH Dado.doc  
Vyučované predmety: Brand Value Creation
Brand Value Management
CRM 1.
Diploma Seminar
Diplomový seminár (EMMSP, MMP)
International Management and Marketing
International Marketing and Trade
Marketing
Marketing (AJ)
Marketing Communication
Marketingová komunikácia
Marketingové stratégie
Marketingový manažment podniku
Medzinárodný marketing a obchod
Priemyselný marketing
Riadenie hodnoty značky
Tvorba hodnoty značky
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
E-mail:
jaroslav.dado
Telefón: 048/ 446 2723
Kancelária: 4. posch. 318, stará budova
Iné: Snažia sa iba neschopní, úspešní dosahujú výsledky.

Domáce výskumné projekty

Marketingová orientácia podnikov ako nástroj konkurencieschopnosti a zvyšovania výkonnosti podnikov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Analýza príčin bankrotu malých a stredných podnikov na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Behaviorálne aspekty kvality a ich vplyv na budovanie kultúry kvality , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Zahraničné výskumné projekty

Hidden Champions in Dynamically Changing Societies and their Management and Leadership Development Needs, grantová schéma: spolupráca s Bled School of Management a sieťou CEEMAN, dátum ukončenia: 31. 12. 2019

Zahraničné ostatné projekty

Transfer Pricing Legal Regulations in V4 Countries, grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 30. 4. 2020

Vedecké monografie


Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111