Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Corporate Economics and Management >

Vinczeová Miroslava, doc. Ing., PhD.

Funkcia: vedúca oddelenia ekonomiky podniku
Oddelenie: Ekonomiky podniku
Vedecko pedagogická charakteristika: 2019_vpch-vinczeová.pdf
Professional profile_Miroslava Vinczeova.pdf  
Vyučované predmety: Corporate Finance
Diplomový seminár (EMMSP, MMP)
Ekonomika a financovanie podniku
Financial Management I.
Finančný manažment 1.
Oceňovanie majetku firiem
Podnikové financie
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
E-mail:
miroslava.vinczeova
Telefón: +421-48-446 2719
Kancelária: 405
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Výskum faktorov úspešnosti inovatívnych malých a stredných podnikov v Slovenskej republike, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Ekologické inovácie ako súčasť inovačných aktivít v malých a stredných podnikoch SR: trendy, motívy a manažérske výzvy, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve, grantová schéma: -, dátum ukončenia: 31. 3. 2023
Determinanty ekoinovačnej činnosti podnikov v kontexte zmien vonkajšieho ekonomického prostredia , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Vysokoškolské učebnice


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111