Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Corporate Economics and Management >

Klement Ladislav, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent s PhD.
Oddelenie: Ekonomiky podniku
Vedecko pedagogická charakteristika: Klement - odborný profil.pdf
Professional profile_Klement.pdf  
Vyučované predmety: Business Economics 1
Business Economics 2
Controlling
Kalkulácie a rozpočty
Kontroling
Manažment rizika
Oceňovanie majetku firiem
Risk Management
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom / after email agreement
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: +421-48-446 2725
Kancelária: 436
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Výskum faktorov úspešnosti inovatívnych malých a stredných podnikov v Slovenskej republike, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Ekologické inovácie ako súčasť inovačných aktivít v malých a stredných podnikoch SR: trendy, motívy a manažérske výzvy, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Rozvoj informačných systémov na podporu výučby, tvorbu projektov a spoluprácu so spoločenskou praxou, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014
Determinanty ekoinovačnej činnosti podnikov v kontexte zmien vonkajšieho ekonomického prostredia , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Vysokoškolské učebnice


Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111