Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Economics >

Seberíni Andrea, PhDr., Ph.D.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH_SEBERINI.docx  
Vyučované predmety: Psychológia
Psychológia (v AJ)
Psychológia trhu
Sociálno-psychologický výcvik
Konzultačné hodiny: ZS 2021/2022: Pondelok: 09:00-11:00, Piatok: 09:00-11:00
E-mail:
andrea.seberini
Telefón: 048/446 2616
Kancelária: č. 219
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Catching-Up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 9. 2020
Digitálna nerovnosť a digitálna exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov v podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Vypracovanie analýzy o ponúkaných produktoch firmy Metronet s.r.o., grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 15. 3. 2021

Zahraničné výskumné projekty

Community-based social service centers as a tool of multilevel partnership for providing long-term care in Slovakia, grantová schéma: Zmluva medzi Európskou komisiou a BBSK / UMB - Letter of commitment - spolupráca, dátum ukončenia: 30. 9. 2023

Zahraničné ostatné projekty

Vypracovanie štúdie o možnosti outsourcingu čistiacich prác v domácnostiach na Slovensku a modelu Bussines plánu pre konkrétnu firmu EpicCleaning LLC (USA), grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 1. 4. 2019

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111