Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Finance and Accounting >

Ištok Michal, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Michal Ištok.pdf  
Vyučované predmety: Accounting 1
Accounting 2
Daňový systém
Finančné vykazovanie a bilancovanie
Účtovníctvo 1
Účtovníctvo 2
Konzultačné hodiny: ZS: utorok 10:00 - 12:00; štvrtok 10:00 - 12:00; Konzultácie je potrebné vopred dohodnúť mailom.
E-mail:
michal.istok
Telefón: 048/446 63 26
Kancelária: NB 208
Iné:  

Domáce výskumné projekty

SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021

Zahraničné ostatné projekty

Transfer Pricing Legal Regulations in V4 Countries, grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 30. 4. 2020

Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111