Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Language Communication in Business >

Cole David, MFA, PhD. - anglický jazyk

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_David Cole.pdf  
Vyučované predmety: I. cudzí odborný jazyk - v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
Konzultačné hodiny: Pon 9-12, Ut 9-10
E-mail:
david.cole
Telefón: 446 25 28
Kancelária: 252
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Opustené Slovensko: Efektívne riešenie kreatívneho využitia opustených budov v prostredí mimo väčších miest, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Trhové, marketingové, legislatívne a etické aspekty využívania biometrických technológií v komerčnom sektore, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Zahraničné výskumné projekty

Women on the Move , grantová schéma: , dátum ukončenia: 2. 9. 2024

Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111