Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Language Communication in Business >

Škvareninová Dagmar, Mgr., PhD. - anglický jazyk, slovenčina pre cudzincov

Funkcia: tajomníčka katedry
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Dagmar Škvareninová.pdf
VPCH Škvareninová Dagmar 2012_05_23.doc  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny: Pon/Uto 12-14
E-mail:
dagmar.skvareninova
Telefón: 446 25 17
Kancelária: 261
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Výskum determinantov a paradigiem finančného manažmentu v kontexte pandémie COVID 19, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Zahraničné výskumné projekty

Women on the Move , grantová schéma: , dátum ukončenia: 2. 9. 2024

Vedecké monografie


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111