Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Sopková Eva, Ing., PhD.

Funkcia: odborná asistentka s PhD.
Oddelenie: Ekonomiky podniku
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile Eva Sopková AJ.pdf  
Vyučované predmety: Dane podnikateľských subjektov
Diplomový seminár (EMMSP, MMP)
Ekonomika a financovanie podniku
Ekonomika podniku 1.
Ekonomika podniku 2.
Konzultačné hodiny: utorok: 8,00 - 12,00 hod. po predchádzajúcej dohode e-mailom
E-mail:
eva.sopkova
Telefón: +421-48-446 2713
Kancelária: č.dv. 306
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Procesné manažérstvo kvality a meranie výkonnosti procesov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní , grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Zodpovednosť vybraných trhových subjektov ako významný determinant aplikácie princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111