Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.

Oddelenie: Marketingu a manažmentu
Vedecko pedagogická charakteristika: Dado_VUPCH_EN.pdf
Dado_VUPCH_SK.pdf  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
E-mail:
jaroslav.dado
Telefón: 048/ 446 2723
Kancelária: 4. posch. 318, stará budova
Iné: Snažia sa iba neschopní, úspešní dosahujú výsledky.

Domáce výskumné projekty

Marketingová orientácia podnikov ako nástroj konkurencieschopnosti a zvyšovania výkonnosti podnikov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Analýza príčin bankrotu malých a stredných podnikov na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Behaviorálne aspekty kvality a ich vplyv na budovanie kultúry kvality , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Myslenie založené na rizikách: Vytváranie príležitostí pre MSP prostredníctvom strategickej agility, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2024

Zahraničné výskumné projekty

Hidden Champions in Dynamically Changing Societies and their Management and Leadership Development Needs, grantová schéma: spolupráca s Bled School of Management a sieťou CEEMAN, dátum ukončenia: 31. 12. 2019

Zahraničné ostatné projekty

Transfer Pricing Legal Regulations in V4 Countries, grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 30. 4. 2020

Vedecké monografie


Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111