Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Poliačiková Eva, Ing., PhD.

Funkcia: vedúca oddelenia marketingu, manažmentu a kvality
Oddelenie: Marketingu
Vedecko pedagogická charakteristika: 2019 VPCH EVA _POLIACIKOVA.pdf  
Vyučované predmety: Diplomový seminár (EMMSP, MMP)
Manažment vzťahov so zákazníkom
Marketing
Marketing služieb
Priemyselný marketing
Seminár k bakalárskej práci
Konzultačné hodiny: utorok: 8,00 hod.- 10,00 hod.; štvrtok: 8,00 hod. - 10,00 hod.
E-mail:
eva.poliacikova
Telefón: ++421 48 446 2724
Kancelária: č. dv. 320
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Zodpovednosť vybraných trhových subjektov ako významný determinant aplikácie princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111