Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Klementová Vladimíra, Ing., PhD.

Funkcia: odborná asistentka
Oddelenie: Ekonomiky podniku
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Klementová.pdf
VPCH -Klementová.pdf  
Vyučované predmety: Bachelor´s Thesis Seminar
Bachelor´s Thesis with Defense
Business Economics 1
Business Economics 2
Controlling
Ekonomika podniku 2.
Investičné riadenie v MaSP
Kalkulácie a rozpočty
Kontroling
Podnikové financie
Seminár k bakalárskej práci
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
E-mail:
vladimira.klementova
Telefón: +421 048 446 2720
Kancelária: 336
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Výskum faktorov úspešnosti inovatívnych malých a stredných podnikov v Slovenskej republike, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Ekologické inovácie ako súčasť inovačných aktivít v malých a stredných podnikoch SR: trendy, motívy a manažérske výzvy, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Determinanty ekoinovačnej činnosti podnikov v kontexte zmien vonkajšieho ekonomického prostredia , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Vysokoškolské učebnice


Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111