Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Smerek Lukáš, Mgr. Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent s PhD.
Oddelenie: Marketingu, manažmentu a kvality
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Lukáš Smerek.pdf  
Vyučované predmety: Human Resources Management
Managerial communication
Manažérska komunikácia
Manažment ľudských zdrojov 1.
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
E-mail:
lukas.smerek
Telefón: 048/446 27 32
Kancelária: 333
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Konvergencia a divergencia v medzinárodnom riadení ľudských zdrojov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Zodpovednosť vybraných trhových subjektov ako významný determinant aplikácie princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111