Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Public Economics and Regional Development >

Flaška Filip, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie: RRVS
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Filip Flaška 10 2021.pdf
VPCH Flaška 2021.pdf  
Vyučované predmety: Bakalárska práca s obhajobou (TM)
Bakalárska práca s obhajobou (VEM)
Diplomová práca s obhajobou
Environmental Management
Environmentálny manažment
Financovanie verejnej správy
Informačné systémy vo verejnom sektore
Kvantitatívne metódy v manažmente území
Lobing a tvorba rozhodnutí vo verejnom sektore
Manažment rozvoja vidieka
Municipálna ekonomika a politika
Rozvoj miestnej a regionálnej ekonomiky
Spoločenský protokol (EMP)
Terénny výskum
Učiace sa regióny
Základy verejných financí
Konzultačné hodiny: Ut. 10:00- 12:00, St. 13:00- 15:00
E-mail:
filip.flaska
Telefón: 048 446 2729
Kancelária: 422
Iné: Na konzultácie je potrebné sa nahlásiť e-mailom.

Domáce výskumné projekty

Daňové príjmy a daňová kapacita územných samospráv, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2023
Participácia na tvorbe a konzultácie tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica , grantová schéma: zmluva o dielo , dátum ukončenia: 31. 7. 2021
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staré Hory , grantová schéma: Zmluva o dielo č. 06/2021/OPS-26, dátum ukončenia: 30. 11. 2021

Zahraničné ostatné projekty

Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku, grantová schéma: EHP Slovensko, dátum ukončenia: 31. 8. 2016
Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku, grantová schéma: EEA Grants, dátum ukončenia: 30. 8. 2016

Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111