Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Quantitative Methods and Information Systems >

Staff of the department

Vedúci katedry: Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Kollár Igor, Ing., PhD.
Tajomník katedry: Medveďová Petra, Mgr., PhD.
Sekretárka: Senková Alena

Interní členovia katedry:

Boďa Martin, doc. Mgr. Ing. , PhD.
Grausová Mária, RNDr., PhD.
Gubalová Jolana, Ing., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Kanderová Mária, Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kollár Igor, Ing., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
Laco Peter, Ing., PhD.
Medveďová Petra, Mgr., PhD.
Mendelová Viera, Ing., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Rigová Zuzana, Ing., PhD.
Senková Alena
Stachová Mária, Mgr., PhD.
Špirková Jana, doc. RNDr., PhD.
Úradníček Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
Zimka Rudolf, prof. RNDr., CSc.

Doktorandi:

Cisková Petra, Ing.

Externí spolupracovníci:


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111