Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Quantitative Methods and Information Systems >

Špirková Jana, doc. RNDr., PhD.

Oddelenie: kvantitatívnych metód - matematiky
Vedecko pedagogická charakteristika: CV Spirkova.pdf  
Vyučované predmety: Matematika
Mathematics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Neživotné poistenie
Poistná matematika a štatistika
Poistné a sporivé systémy
Životné poistenie
Konzultačné hodiny: Konzultácie na ZS 2021/22: Online cez MS Teams alebo inou formou na základe predošlej e-mailovej dohody.
E-mail:
jana.spirkova
Telefón: 048/4466626
Kancelária: č. 329 - nová budova EF
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Identifikácia rizikových faktorov a ich vplyv na produkty poistných a sporivých systémov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Testovanie ziskovosti produktov dôchodkového poistenia, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111