Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Quantitative Methods and Information Systems >

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:  
Telefón:  
Kancelária:  
Iné: S ľútosťou Vám oznamujeme, že Ing. Bohuslav Martiško, CSc. dňa 16.2.2019 ukončil svoj pracovný pomer na EF UMB z dôvodu úmrtia. V prípade potreby sa môžete obrátiť na iného člena katedry.

Domáce výskumné projekty

Rozvoj informačných systémov na podporu výučby, tvorbu projektov a spoluprácu so spoločenskou praxou, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111