Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Quantitative Methods and Information Systems >

Grausová Mária, RNDr., PhD.

Oddelenie: kvantitatívnych metód - matematiky
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Mária_Grausová.pdf  
Vyučované predmety: Introduction to mathematics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Kvantitatívne metódy v manažmente území
Kvantitatívne metódy vo financiách
Kvantitatívne metódy vo verejnom sektore
Matematika
Mathematics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Teória hier
Základy matematiky
Konzultačné hodiny: KH na ZS 2021/22: Utorok 10:30 - 12:00; Streda 9:00 - 10:30; Online cez MS Teams alebo inou formou na základe predošlej e-mailovej dohody.
E-mail: maria.grausova@umb.sk
Telefón: 048/446 6625
Kancelária: č. 325 - nová budova EF
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Metodologické aspekty aplikácie DEA na hodnotenie efektívnosti produkčných jednotiek, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Konštrukcia a analýza dynamických nelineárnych modelov makroekonomických procesov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111