Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Quantitative Methods and Information Systems >

Kanderová Mária, Ing., PhD.

Funkcia: prodekanka pre pedagogickú činnosť
Oddelenie: kvantitatívnych metód - štatistiky
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Mária Kanderová.pdf  
Vyučované predmety: Optimalizačné metódy v manažérskom rozhodovaní
Riziko a neistota vo financiách
Štatistické metódy vo financiách
Štatistika
Štatistika - FBI
Konzultačné hodiny: Konzultácie na ZS 2021/22: UT:14:00-15:30, STR: 10:30 - 12:00 hod. Na konzultácie je potrebné sa prihlásiť vopred mailom.
E-mail: maria.kanderova@umb.sk
Telefón: 048/446 6618
Kancelária: č. 326 - nová budova EF
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach frekventovaného rebalansovania, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Inovatívne prístupy k systému hodnotenia výkonnosti podniku , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2013
Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2023

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111