Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Quantitative Methods and Information Systems >

Stachová Mária, Mgr., PhD.

Oddelenie: kvantitatívnych metód - matematiky
Vedecko pedagogická charakteristika: professionalProfile_MariaStachova.pdf  
Vyučované predmety: Aplikovaná štatistika v systéme R
Financial Mathematics 1
Finančná matematika 1
Kvantitatívne metódy vo financiách
Matematika
Quantitative Methods in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Štatistické metódy vo financiách
Štatistika - FBI
Konzultačné hodiny: KH na ZS 2021/2022: Na konzultaciu je potrebne ohlasit sa den vopred emailom a pockat na moju odpoved. Je mozne konzultovat aj cez MS Teams.
E-mail:
maria.stachova
Telefón: 048/446 6622
Kancelária: č. 430- nová budova EF, 4. posch.
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia, grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Identifikácia rizikových faktorov a ich vplyv na produkty poistných a sporivých systémov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve, grantová schéma: -, dátum ukončenia: 31. 3. 2023
Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2023
Testovanie ziskovosti produktov dôchodkového poistenia, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111