Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Tourism >

Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.

Funkcia: profesor
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Marian Gúčik.pdf  
Vyučované predmety: Manažment cestovného ruchu
Metodológia a etika vedeckej práce 1.
Metodológia a etika vedeckej práce 2.
Teória a manažment cestovného ruchu 1.
Teória a manažment cestovného ruchu 2.
Teória cestovného ruchu
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor na úvodnej stránke katedry
E-mail:
marian.gucik
Telefón: 048/446 2213
Kancelária: č. 119
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného ruchu v podmienkach globalizácie a internacionalizácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2009

Zahraničné ostatné projekty

Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea (CruiseT)., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 30. 11. 2016

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111