Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Tourism >

Makovník Tomáš, Ing., PhD.

Funkcia: tajomník katedry
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Animácia v cestovnom ruchu
Hotelierstvo
Infraštruktúra cestovného ruchu
Kongresové služby v cestovnom ruchu
Kultúra prejavu
Odborná prax 1
Spoločenský protokol (CR)
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor na úvodnej stránke katedry
E-mail:
tomas.makovnik
Telefón: 048/446 2218
Kancelária: č. 123
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Formovanie organizačnej kultúry a systému riadenia podnikov s medzinárodným zastúpením v interkultúrnom prostredí, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Inovačná politika v rôznych formách pohostinských zariadení na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2010
Ekonomika spoločného využívania - príležitosť pre udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného ruchu v cieľových miestach na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Zahraničné ostatné projekty

Online reputation management in Tourism, grantová schéma: Erasmus + KA2, dátum ukončenia: 30. 4. 2023

Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111