Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Tourism >

Marciš Matúš, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Matúš Marciš.pdf  
Vyučované predmety: Ekonómia a politika cestovného ruchu
Field Trip 1
Field Trip 2
Manažérstvo kvality a vzťahov so zákazníkom v cestovnom ruchu
Podnikanie v cestovnom ruchu
Základy cestovného ruchu
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor na úvodnej stránke katedry
E-mail:
matus.marcis
Telefón: 048/446 2220
Kancelária: č. 126
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu a ich spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Stratégia rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji - projekt pre prax, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Správa z výskumnej činnosti ako podklad pre tvorbu koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 30. 10. 2021

Publikácie vydané u iných vydavateľov


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111