Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Tourism >

Dzúriková Lenka, Ing.

Funkcia: interná doktorandka
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Manažérstvo kvality a vzťahov so zákazníkom v cestovnom ruchu
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor na úvodnej stránke katedry
E-mail:
lenka.turkova
Telefón: 048/446 2219
Kancelária: č. 125
Iné:  

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111