Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Institute of Managerial Systems in Poprad >

Závadský Ján, prof. Ing., PhD.

Funkcia: Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional_profile_Jan_Zavadsky.pdf
VPCH_Zavadsky_2018.docx  
Vyučované predmety: Manažment
Podnikové manažérske systémy
Konzultačné hodiny: Pondelok od 10.00 do 13.00 hod.
E-mail:
jan.zavadsky
Telefón: 052/426 23 22
Kancelária: 3K1
Iné: Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality - Poverený vykonávaním funkcie prorektora pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Člen programovej komisie Personálna práca v priemyselnom podniku a programovej komisie Priemyselné manažérstvo v odbore 36 Strojárstvo na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, člen odborovej subkomisie Ekonomika a manažment podniku v odbore 8 Ekonómia a manažment na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, člen odborovej komisie Ekonomika a management na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne, posudzovateľ Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, manažér vnútorného systému kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, člen Vedeckej rady Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, člen Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, garant študijného programu Podnikové manažérske systémy na Ekonomickej fakulte UMB.

Domáce výskumné projekty

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy , grantová schéma: , dátum ukončenia: 21. 3. 2020
Implementácia systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001:2016, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2021

Domáce ostatné projekty

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Audit ľudských zdrojov na Mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2019

Vedecké monografie


Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Dátum aktualizácie: 17. 9. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111