Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Institute of Managerial Systems in Poprad >

Zimermanová Katarína, Ing. PhD.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VUPCH 2021 Zimermanova K www.pdf  
Vyučované predmety: Ekonomika podniku
Manažérske účtovníctvo
Seminár k bakalárskej práci
Účtovníctvo
Konzultačné hodiny: Streda od 08:00 h - 09:30 h (na základe individuálnej dohody so študentom).
E-mail:
katarina.zimermanova
Telefón: 052/4262327
Kancelária: 3K7
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Spotrebiteľské správanie pri nákupe tovarov dennej spotreby s dôrazom na rozdielne zloženie tovarov ponúkaných na trhoch vybraných krajín EÚ , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021

Domáce ostatné projekty

Audit ľudských zdrojov na Mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2019

Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Dátum aktualizácie: 17. 9. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111