Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Institute of Managerial Systems in Poprad >

Bartková Lucia, Ing. PhD.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Lucia Bartková_21.docx
VPCH_Bartkova_Lucia.doc  
Vyučované predmety: Manažérstvo kvality 1.
Marketing
Strategický manažment a marketing
Systémy manažérstva kvality
Tovaroznalectvo
Tvorba marketingovej kampane a jej vyhodnocovanie
Konzultačné hodiny: pondelok od 11:10 h do 12:30 h
E-mail:
lucia.bartkova
Telefón: 052/4262323
Kancelária: 3K1
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Spotrebiteľské správanie pri nákupe tovarov dennej spotreby s dôrazom na rozdielne zloženie tovarov ponúkaných na trhoch vybraných krajín EÚ , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Implementácia systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001:2016, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2021

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Dátum aktualizácie: 17. 9. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111