Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Institute of Managerial Systems in Poprad >

Závadská Zuzana, doc. Ing., PhD.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional_profile_Zuzana_Zavadska.pdf
VPCH_Zavadska_2018.docx  
Vyučované predmety: Audit a certifikácia manažérskych systémov
Diplomový seminár
Operačný manažment
Projektový manažment
Konzultačné hodiny: Pondelok: 09.35 – 11.10h. Spôsob: po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim
E-mail:
zuzana.zavadska
Telefón: 052/4262325
Kancelária: 3K4
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Procesné manažérstvo kvality a meranie výkonnosti procesov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy , grantová schéma: , dátum ukončenia: 21. 3. 2020

Domáce ostatné projekty

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Audit ľudských zdrojov na Mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2019

Vedecké monografie


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Dátum aktualizácie: 17. 9. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111