Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Corporate Economics and Management >

Manažment 1

Garant predmetu: Ďurian Jozef Ing., PhD.
Vyučujúci: Šuplata Marián, doc., PhDr., PhD
Theodoulides Lena, Ing., MBA., PhD.
Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť študentov základné funkcie manažmentu a oboznámiť ich s formami ich aplikácie v manažérskej praxi.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111