Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Quantitative Methods and Information Systems >

Informatics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gubalová Jolana, Ing., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Laco Peter, Ing., PhD.
Rigová Zuzana, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: To explain fundamental concepts of information and communication technologies and their business applications. To teach an effective use of major office applications, computer networks, the internet, and the academic information system.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111