Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Quantitative Methods and Information Systems >

Databázové systémy

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gubalová Jolana, Ing., PhD.
Kollár Igor, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Predmet poskytuje základné informácie o databázových systémoch, ktoré sú jadrom informačných systémov podnikov a inštitúcií. V rámci seminárov sa naučíte navrhovať, implementovať a efektívne využívať relačné databázy pomocou programov MS Access a MS SQL Server.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111