Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Quantitative Methods and Information Systems >

Kvantitatívne metódy v manažmente území

Garant predmetu: Zimka Rudolf, prof. RNDr., CSc.
Vyučujúci: Flaška Filip, Ing., PhD.
Grausová Mária, RNDr., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
Zimka Rudolf, prof. RNDr., CSc.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111