Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Quantitative Methods and Information Systems >

Analýza a prezentácia ekonomických údajov v podniku

Garant predmetu:  
Vyučujúci: Kollár Igor, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Pokročilé spracovanie rozsiahlych údajov exportovaných z informačného systému podniku. Riešenie prípadových štúdií zameraných na pripojenie k databáze informačného systému podniku, import údajov do MS Excel, úpravu štruktúry údajov, základy programovacieho jazyka VBA, analýzu údajov, interpretáciu výsledkov a ich prezentáciu vedeniu podniku  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111