Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Tourism >

Dopravné služby v cestovnom ruchu

Garant predmetu: Marčeková Radka, Ing. PhD.,
Vyučujúci: Marčeková Radka, Ing. PhD.,
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky o dopravných službách ako jednej zo základných podmienok existencie cestovného ruchu z hľadiska podmienok na Slovensku a v krajinách s rozvinutým cestovným ruchom.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111