Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Tourism >

Diplomový seminár - CR

Garant predmetu: Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Vyučujúci: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojenie si metodiky práce na diplomovom projekte a nadobudnutie zručností pri vypracovaní cieľa a hypotéz riešenia, zostavovaní osnovy a pri vypracovaní teoretických východísk skúmania.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111