Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Tourism >

Manažment a marketing cestovného ruchu

Garant predmetu: Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing. PhD.,
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky o osobitostiach manažmentu marketingu cestovného ruchu a získať primerané zručnosti pri vykonávaní manažmentu a marketingových činností v cieľových miestach.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111