Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Tourism >

Management and Tourism Marketing

Garant predmetu: Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: To become familiar with the specific features of tourism management and marketing in Slovak republic and in the countries of EU with developed tourism and to gain the skills to apply the knowledge in solving the practical issues.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111