Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Tourism >

Field Trip 1

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kvasnová Diana, Ing., PhD.
Marciš Matúš, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: The aim is to theoreticaly prepare students for the stay in the destination during the Field Trip 2.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111