Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Tourism >

Manažment cieľového miesta

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Šebová Ľubica, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Prehĺbiť a rozšíriť poznatky študentov o manažmente cieľových miest v cestovnom ruchu a získať primerané znalosti z manažérskej práce v cieľových miestach.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111