Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Tourism >

Dejiny kultúry

Garant predmetu: Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
Vyučujúci: Šimočková Ivana, Mgr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si základné vývojové etapy v dejinách civilizácie, získať zručnosti v rozlišovaní charakteristických znakov umeleckých slohov a pamiatok svetovej a slovenskej kultúry.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111