Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Economics >

Courses

Bakalárske štúdium

Diskusie o ekonomických prístupoch
Duševné a priemyselné vlastníctvo organizácie
Ekonomika vzdelávania
Filozofia
Geografia cestovného ruchu
Hospodárska politika
Makroekonómia 1.
Makroekonómia 1. (v AJ)
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Medzinárodné ekonomické vzťahy (v AJ)
Mikroekonómia
Mikroekonómia 1. (v AJ)
Politológia
Politológia (v AJ)
Pracovné právo
Pracovné právo (v AJ)
Právo
Právo (v AJ)
Profesijná etika
Profesijná etika (v AJ)
Psychológia
Psychológia (v AJ)
Sociológia
Správne právo
Úvod do európskej integrácie
Úvod do štúdia na vysokej škole
Základy ekonomickej teórie
Základy ekonómie
Základy ekonomiky
Základy práva
Životné prostredie
Životné prostredie (v AJ)

Inžinierske štúdium

Komparatívna analýza riadenia ľudských zdrojov v Európe (vo FJ)
Makroekonómia 2.
Makroekonómia 2. (v AJ)
Psychológia trhu
Skupiny podnikov a medzinárodné daňové inžinierstvo (vo FJ)
Sociálno-psychologický výcvik
Stratégia a financovanie inovácií (vo FJ)

Doktorandské štúdium

Makroekonómia 3.
Mikroekonómia 3.

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 4. 6. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111