Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Economics >

Makroekonómia 2. (v AJ)

Garant predmetu: Hronec Martin, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci: Považanová Mariana, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Zabezpečiť rozšírenie a dôkladnejšie pochopenie poznatkov získaných v Makroekonómii I., naučiť študentov aplikovať nástroje a metódy makroekonomickej analýzy hospodárskych procesov v národnom a medzinárodnom ekonomickom prostredí.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 4. 6. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111