Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Department of Language Communication in Business >

Publications

Vedecké monografie

Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 4. 6. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111