Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Medveďová Petra, Mgr., PhD.

Funkcia: tajomníčka katedry
Oddelenie: kvantitatívnych metód -matematiky
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH medvedova 2018.doc  
Vyučované predmety: Finančná matematika 1
Kvantitatívne metódy vo financiách
Matematika
Základy matematiky
Konzultačné hodiny: KH na ZS 2021/22: Pondelok 15:30 - 17:00; Utorok 14:30 - 16:00; Online cez MS Teams alebo inou formou vždy na základe predošlej e-mailovej dohody. Konzultácie je možné dohodnúť aj v inom čase.
E-mail:
petra.medvedova
Telefón: 048/4466614
Kancelária: č. 329 - nová budova EF
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Identifikácia rizikových faktorov a ich vplyv na produkty poistných a sporivých systémov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Testovanie ziskovosti produktov dôchodkového poistenia, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111