Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Mendelová Viera, Ing., PhD.

Oddelenie: kvantitatívnych metód - štatistiky
Vedecko pedagogická charakteristika: 2019_Professional_profile_Viera_Mendelova.pdf  
Vyučované predmety: Finančno-ekonomická analýza podniku 2.
Informatika
Kvantitatívne metódy vo financiách
Optimalizačné metódy v manažérskom rozhodovaní
Štatistika
Konzultačné hodiny: KH na ZS 2021/22: UT: 12:00 - 13:30 hod. a ST: 12:00 - 13:30 hod. (Na konzultačné hodiny je potrebné vopred sa ohlásiť mailom)
E-mail:
viera.mendelova
Telefón: 048/ 446 6617
Kancelária: č. 328 - nová budova EF
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Rozšírenie teoretickej konštrukcie SCP paradigmy a hypotézy efektívnej štruktúry v bankovníctve a poisťovníctve o aspekt rizika a ich empirická validácia v podmienkach Slovenskej republiky, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Metodologické aspekty aplikácie DEA na hodnotenie efektívnosti produkčných jednotiek, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111