Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Odborné exkurzie a terénne cvičenia >

2013 Oravský hrad

Dňa 13. 4. 2013 sa študenti odboru Cestovný ruch
a interné doktorandky Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty UMB zúčastnili exkurzie na Oravskom hrade a v Oravskom múzeu. Exkurzia sa konala v nadväznosti na predmet Dejiny kultúry pod vedením Ing. Evy Smutnej.
 
Účastníci exkurzie
 

                                


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 6. 6. 2013 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111