Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie >

Členovia katedry

Vedúci katedry: Spišiaková Mária, PhDr., PhD. - anglický jazyk
Zástupca vedúceho katedry: Krešáková Viera, Mgr., PhD. - nemecký jazyk, ruský jazyk
Tajomník katedry: Škvareninová Dagmar, Mgr., PhD. - anglický jazyk, slovenčina pre cudzincov
Sekretárka: Nemcová Beata, Ing.

Interní členovia katedry:
Benčiková Dana
Cole David, MFA, PhD. - anglický jazyk
Krešáková Viera, Mgr., PhD. - nemecký jazyk, ruský jazyk
Nemcová Beata, Ing.
Spišiaková Mária, PhDr., PhD. - anglický jazyk
Strnádová Petra, Mgr., PhD. - anglický jazyk, slovenčina pre cudzincov
Škvareninová Dagmar, Mgr., PhD. - anglický jazyk, slovenčina pre cudzincov
Valihorová Marta, PaedDr., PhD. - anglický jazyk

Doktorandi:

Externí spolupracovníci:

Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111